Oglądasz posty wyszukane dla hasła: Jak obliczyć zasiłek chorobowy

Temat: Jak wpisać chorobowe i obliczyć podatek
Prowadzę dg obecnie przebywam na zwolnieniu. ZUS wypłacił mi zasiłek chorobowy. Zasilek ten jest prawdopodobnie moim dochodem powinienem go wpisać do książki dochodów. Jestem na ryczałcie. Placę 9,5% podatku. Od zasiłku pobrano mi podatek 19%. Czy mam jeszcze raz odliczyć podatek 9,5%
I jeszcze jedno pytanie czy zdrowotne musze zaplacić w całości czy 9% od zasiłku?

Temat: Wydruk - obliczenie zasiłku
Witam
Na wydruku obliczenia zasiłku chorobowego nie drukuje się imię i nazwisko osoby przebywajacej na chorobowym. W jaki sposób umieścić te dane na tym wydruku. Uprzedzam, że nie chodzi mi o export wydruku i tam dopisanie danych, lecz o stałą zmianę - modyfikację tego wydruku.
Pozdrawiam

Temat: Obliczenie zasiłku chorobowego
W jaki sposób ZUS oblicza zasiłek chorobowy?Od 12 stycznia jestem na zwolnieniu lekarskim bo jestem w ciązy.Otrzymuje swiadczenia z dwóch stosunków pracy obydwa na pół etatu w jednej pracy zarabiam 400 zł brutto a w drugim 1000 zł brutto.Wydaje mi się ze otrzymuje za małe pieniadze z tytułu świadczen.Czy Zus moze mi zmniejszyc świadczenie?Ile powinnam dostawac od ZUS-u przy takim wynagrodzeniu.Temat: potracenie chorobowe
Musisz obliczyć wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy za 3 dni września ze średniej z 12 m-cy biorąc pod uwagę różne składniki wynagrodzenia,a premia będzie mniejsza za wrzesień o te 3 dni ale to już musisz obliczyć sobie sama według zasad premiowania obowiązujących u Was.I nie ważne kiedy ją wypłacisz ona i tak będzie mniejsza o te 3 dni.Mam nadzieję,że o to chodzi bo naprawdę ciężko zrozumień opisanie twojego problemu.Temat: Czy za pracownika na zwolnieniu opłaca sie jakieś składki ?
Wyjaśnienie ze stron ZUSu:

...przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy...

Oznacza to, że wypłacone wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej. Za pracownika na zwolnieniu opłacamy składkę zdrowotną i podatek.Temat: 1
Witam serdecznie i proszę o radę.

Jestem zatrudniona w dwóch szkołach ( 14/18 na czas niekreślony i 11/18 do 31.08.09) od wrzesnia będę na zwolnieniu lek. bo jestem w 27 tyg. ciąży. Z tego co wiem umowa na czas określony zostanie mi przedłużona do dnia porodu, tak? ( dodam, że jest to druga umowa)
Ale moje główne pytanie dotyczy wynagrodzenia. Otóż srednie wynagrodzenie za 12 miesięcy wynosi razem z dodatkami: wiejski, mieszkaniowy, motywacyjny, za wysługę lat oraz godziny ponadwymiarowe ok 2000 zł netto. Ile zatem bedzie wynosiło moje wynagrodzenie tj. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński? Czy muszę obliczyć srednią bez tych dodatków?

Z góry gorąco dziękuję i pozdrawiam!!!Temat: urlop macierzyński-wynagrodzenie
skoro jesteś kilka miesięcy kuratorem zawodowym, to wcześniej byłaś aplikantem z wynagrodzeniem o wiele niższym niż wynagrodzenie kuratora zawodowego po zdanym egzaminie zawodowym.
do średniego wynagrodzenia branego do obliczenia zasiłku chorobowego bierze się podstawę z 12 wstecz począwszy od dnia zachorowania. wnioskuję że 900 złotych mniej wynika z takiego właśnie faktu, więcej masz niekorzystnych ( jako aplikant ) miesięcy w podstawie niż korzystnych (jako kurator zawodowy)

dodatek terenowy jest wliczany do średniej chorobowejTemat: zasiłki
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

W I kwartale 2006 r. - 97,2%
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2006 r. nie podlega waloryzacji.

W II kwartale 2006 r. - 109,1%
W III kwartale 2006 r. - 107,8%
W IV kwartale 2006 r. - 96%
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2006 r. nie podlega waloryzacji.
W I kwartale 2007 r. - 97,4%
W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2007 r. nie podlega waloryzacji.

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2006 r. - 4694,48 zł
Od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2006 r. - 5057,24 zł
Od 1 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. - 5060,36 zł
Od 1 września 2006 r. do 30 listopada 2006 r. - 4854,54 zł
Od 1 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. - 4929,32 zł

Komunikat Prezesa ZUS zostanie zamieszczony po opublikowaniu go w Monitorze Polskim.

Uwaga!Temat: Jak prawidłowo obliczyc podstawe zasiłku chorobowego,pilne?
Witam

po pierwsze nie ustala się już podstawy wymiaru zasiłku z 6 lub 12 miesięcy w przypadku zróżnicowanych wynagrodzeń , tak było kiedyś ale od kilku lat (nie pamiętam dokładnej daty) obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podstawę wymiaru ZAWSZE ustala się z 12 m-cy poprzedzających m-c, w którym natsapiła niezdolność do pracy.

Wyjątkiem jest sytuacja gdy pracownik zachorował przed upływem tego okresu (tak jak w Twoim przypadku) wówczas do podstawy wlicza się przeciętne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia czyli jak u Ciebie wynagrodzenie z okresu IV 2006 - II.2007 r. podzielone przez 11

Jeśli chodzi o premie to art. 41.1 ustawy mówi, że przy ustalaniua podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmiejszenia ich za okres pobierania zasiłku

innymi słowy jeśli w regulaminie jest zapis, że za okres pobierania zasiłku premia jest pomniejszana to powinna ona być wliczona do podstawy wymiaru zasiłku, natomiast brak takiego zapisu jest przesłanką ku temu by premii nie wliczać do podstawy
wprawdzie gdzieś tam wyżej napisaliście, że podczas poprzednich zwolnień lekarskich premia była pomniejszana za czas choroby ale tak jak napisałam MUSI to być zapisane w regulaminie
Jeszcze raz namawiam do tego by ponownie skonatktować się z działem kadr i zażądać przedłożenia dokumentów na podstawie, których dokonano obliczenia zasiłku, bo na forum niestety nie uzyskacie odpowiedzi na wszystkie pytania.
pozdrawiam, miłego dniaTemat: zmiana przepisow w naliczaniu chorobowego i zasilku macierzy
mi powiedziano że musze u pracodawcy złożyć wniosek taki:

"W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008
roku sygnatura akt. SK 16/06, stwierdzającego, że art.41 ust. 1
ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. u. Nr
60, poz. 636 z późn. zm.) jest niezgodny z Konstytucją RP, wnoszę o
ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ponowne
obliczenie wysokości należnego zasiłku chorobowego oraz wypłacenie
różnicy wraz z należnymi odsetkami za okres ostatnich 3 lat."

i czekać... w ciągu 30 dni mają dać odp....
a że kompletnie się na tym nie znam to tak zrobię chybaTemat: Zasiłek chorobowy
Mam pytanko ,chciałam się dowiedzieć czy jest możliwość obliczenia chorobowego? Jestem obecnie w ciąży ,i miesiąc na zwolnieniu chorobowym.Wiem że przysługuje mi 100% wynagrodzenia chorobowego.Jak obliczyć ile to wyniesie za pełny miesiąc przy dochodzie BRUTTO 1200 zł.Może ktoś mógłby mi odpisć ile wyszło by na,, czysto'' moje wynagrodzenie??Bardzo dziękuje...Pozdrawiam GabiTemat: Wydruk - obliczenie zasiłku

Witam
Na wydruku obliczenia zasiłku chorobowego nie drukuje się imię i nazwisko osoby przebywajacej na chorobowym.


Jak można zrobić taki wydruk? ( chociaż bez imienia i nazwiska )Temat: Dodatek specjalny a prawo do zasiłku chorobowego
Pracownik oprócz stałego wynagrodzenia otrzymuje dodatek stażowy. Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2008 r. , tj za okres 4 miesięcy, miał też prawo do dodatku specjalnego. Czy obliczając mu zasiłek chorobowy za okres od 5 do 12 czerwca muszę uwzględnić te dodatki?Temat: Złe rozliczanie chorobowego
Niestety nie mogę się z Panem zgodzić i ciągle uważam, że zasiłek liczony jest błędnie.

Cytuję przepis ustawy o zasiłku chorobowym:
Art. 36. 3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

a nie przyjmuje się że miesiąc ma zawsze 30 - takie założenie jest ale przy wyliczaniu wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpiła choroba.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychTemat: Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
Ale obliczenie chorobowego to nie jest po prostu 80% wynagrodzenia. Oblicza się je po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne.

Czyli: 1400 zł - 13,71% = 1208,06 zł

dopiero to dzieli się przez 30, czyli: 1208,06 zł / 30 = 40,27 zł - i to jest dniówka brutto za zwolnienie chorobowe

i teraz obliczenie wynagrodzenia za okres zwolnienia chorobowego:

9 x 40,27 x 80% = 289,94 zł

od wynagrodzenia za chorobowe nie odlicza się składek, a tylko podatek, więc: 289,94 zł - 19% = 234,85 zł

wynagrodzenie za dni przepracowane netto: 744,53 zł
+ wynagrodzenie za dni choroby netto: 235,00 zł
= 979,53 zł

Do 33. dnia zwolnienia w roku za zwolnienie płaci pracodawca, powyżej tych dni dopiero ZUS, i teraz dopiero w zależności od liczby zatrudnionych wypłaca go albo pracodawca i rozlicza się potem z ZUS, albo bezpośrednio ZUS.
Gdyż do tego 33. dnia jest to wynagrodzenie chorobowe, potem jest to już zasiłek chorobowy.

Także Pusiaczku - wyliczono ci poprawnie i nic więcej nie dostaniesz z pensji stałej.

Niestety, ale na zwolnieniu chorobowym się wychodzi fatalnie.

[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 8:34 pm ]Temat: Koszty uzyskania przychodu w pensji
Czy kup mozna naliczyc w zasilku chorobowym wyplacanym po 33 dniu choroby przez zaklad pracy? Zaluzmy ze pracownik otrzymal wynagrodzenie za przace w wys 100 zl a reszte pensji stanowil zasilek chor. Obliczajac podstawe podatku zdejmuje skladki ZUS i kup z czego wychodzi mi 0 jako podstawa. Po takiej operacji pozostaje mi jeszcze "nieskonsumowane" ponad 20 zl kup. Czy moge te 20 zl kup zdjac z zasilku chorobowego? Moj "genialny" program tak wlasnie robi co dla mnie nie jest prawidlowym rozwiazaniem. Co wy o tym myslicie?Temat: WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haneczko, do obliczenia chorobowego bierzesz średnią z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, z jednym małym wyjątkiem:

Art. 45. 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) - od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Z powyższego artykułu Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika jasno, że jeśli Twój pracownik jest zatrudniony na pełny etat, a jego wynagrodzenie jest (i było) równe minimalnemu wynagrodzeniu, to podstawą będzie właśnie to wynagrodzenie, a nie średnia.
Temat: Nagroda roczna - czy wlicza się do podstawy czy nie?
Witam serdecznie. Wiem, że pytań na temat byłojuż sporo ale proszę o odpowiedż na moje pytanie.W moim zakładzie pracy wypłacana jest nagroda roczna (od tej nagrody były potrącone wszystkie składki). W 2007 roku była wypłacona w grudniu. W regulaminie wynagradzania nie ma zapisu czy ta nagroda ma być pomniejszana za okres pobierania zasiłku chorobowego czy nie. Czy ta nagroda wlicza się do obliczenia podstawy wypłacanego zasiłku chorobowego czy nie? Pozdrawia. Elżbieta.Temat: Wynagrodzenie za czas choroby...małe pytanko. Prosze o pomo
Grzegorz, teraz dopiero doczytałam Twoje wcześniejsze pytanie. Do obliczenia średniej bierzesz pod uwagę tylko te miesiące, w których osiagnąłeś wynagrodzenie za pracę. Nie bierzesz pod uwagę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.Temat: Zasiłek chorobowy
Jak obliczyć płacę podstawową i ile należy się chorobowego jeżeli pracownik ma podstawę 1/2 etatu 424,50. przebywał na zwolnieniu 7 dni. Ja obliczyłam chorobowego 52,16 ( 7,45 ) za jeden dzień.a ile wynosi płaca podstawoaw.Temat: chorobowe ?
PRZYKŁAD

Pracownik Pana firmy zachorował we wrześniu i otrzymał zwolnienie lekarskie na 7 dni.
We wrześniu pracownik osiągnął wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł.
Średnia wynagrodzenia (podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) za 6 miesięcy przed chorobą (III - VIII) wynosi 900 zł.
Aby obliczyć wynagrodzenie za czas choroby, to powinien postępować Pan według następującego schematu:

1.Oblicza Pan wynagrodzenie za pracę we wrześniu:
1200 zł x 23 dni pracy (czyli 30 dni - 7 dni choroby) = 920,00

--------------------------------------------------------------------------------

30 dni

2.Następnie oblicza Pan wynagrodzenie za czas choroby:
900 zł x 7 dni choroby = 210 zł (jeżeli wypłaca Pan 100% wynagrodzenia za czas choroby)

--------------------------------------------------------------------------------

30 dni

900 zł x 7 dni choroby x 80% = 168 zł (jeżeli wypłaca Pan 80% wynagrodzenia za czas choroby)

----------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna: art. 92 § 1 Kodeksu pracy, ustawy z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U nr 21, poz. 94, tekst jednolity)
Temat: Problem z naliczaniem zasiłku chorobowego 182 dni...
Jeśli w skali roku można chorować 182 dni i choroba będzie przekraczać dany limit, to przed upływem 182 dni trzeba złożyć wniosek o świadczenia rehabilitacyjne. Mój problem polega na tym, choruję od 24.03.2009 i z moich obliczeń 182 dni upłynie około 10 września tego roku. Problem jest taki że przed 24 marca, w lutym i styczniu miałem po kilka dni chorobowego. Żadne z tych zachorowań nie jest kontynuacją obecnej choroby. Więc by wliczyć do jednego okresu zasiłkowego choroby wcześniejsze, to chyba na druku L-4 z 24 marca 2009 powinien być kod "A" czyli okres nie przekraczający 60 dni spowodowany tą samą chorobą. U mnie na druku L-4 nie ma kontynuacji choroby, choroba obecna nie ma nic wspólnego z poprzednimi zwolnieniami, więc okres do zasiłku rehabilitacyjnego powinno się liczyć od 24 marca.
Tylko jak to liczyć kiedy w roku można chorować 182 dni i licząc od 24 marca tego roku do około 10 września minie mi 182 dni, a co z tymi poprzednimi chorobami? Jak to się zsumuje, to przekroczę dozwolone 182 dni skali rocznej.
Wiem, że to trochę zawile opisałem- ale moja kadrowa- nie wie jak to liczyć-ja tym bardziej.
Sam zadzwoniłem do zus i tam mi powiedzieli, że jeśli kadrowa ma z tym problem, to powinna się skonsultować z lekarzem orzecznikiem.
Najgorsze jest to że muszę instruować kadrową co ma zrobić, nawet nie pofatygowała się by zadzwonić do zusu, tylko dzwoni do mnie że mają problem z obliczeniem tego. Ja złożyłem wszystkie dokumenty potrzebne do wniosku o zasiłek rehabilitacyjny, druk N-9 wystawiony przez lekarza jest ważny miesiąc-termin upłynie 2 lipca. Mają moje druki L-4 i wszystkie dokumenty-więc nie wiem czego jeszcze ode mnie chcą.Temat: Zwolnienie w ciąży a wynagrodzenie - PILNE
Podstawą wymiaru wynagrodzenia / zasiłku chorobowego jest średnie wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS (18,71 %) z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastapiła niezdolność do pracy ( w Twoim przypadku jest to okres 12.2005 - 11.2006). Następnie średnie wynagrodzenie dzieli się przez 30 i w ten sposób otrzymujemy dzienną stawkę zasiłku.

z moich obliczeń wynika, że średnia Twojego miesięcznego wynagrodzenia wynosi ok. 1250 zł brutto, a po odjęciu składek zus 18,71 % podstawa miesięcznego zasiłku wynosi 1016,12 zł (100%)

kolejnym krokiem jest ustalenie stawki dziennej zasiłku czyli 1016,12 : 30 = 33,87

i w tym przypadku zasiłek za m-c styczeń wyniósłby 33,87 x 31 dni = 1049,97

oczywiście powyższe wyliczenie należy traktować jako przykładowe, starałam się tylko by było przybliżone do Twojego wynagrodzenia

musisz też mieć świadomość, że za m-c luty Twój zasiłek będzie odpowiednio niższy (stawka dzienna zasiłku x 28 dni)

pozdrawiamTemat: Od kiedy liczyć 182 dni chorobowego?
Mam pytanie. Od 24.03.2009 jestem na zwolnieniu L-4. Z moich obliczeń wychodzi mi, że jestem na zasiłku chorobowym 59 dni. Dziś zadzwoniła do mnie kadrowa, że chce zaświadczenie od lekarza odnośnie, od kiedy naliczać mi chorobowe, bo ona wyliczyła mi że już jestem na chorobowym 100 dni. Kadrowa bierze pod uwagę moje chorobowe z 15.12.2008-04.01.2009, miałem jeszcze trzy dni pobytu w szpitalu 12.03.2009-14.03.2009. Kadrowa chce ustalić czy moje wcześniejsze chorobowe mają związek z obecnym zwolnieniem L-4 Jestem w trakcie kuracji interferonem-mam żółtaczkę typu C.
Więc ja już nie wiem od kiedy to liczyć??Temat: Wynagrodzenie chorobowe, prośba o pomoc.
Ok liczymy ;-)

w/g moich obliczeń łączne wynagrodzenie od IX 2006 do IV 2007 wynosiło 46.139,92

46.139,92 - 18,71% = 37.507,14

37.507,14 : 8 m-cy = 4.688,39

4.688,39 : 30 = 156,28

zakładając, że nie jesteś w ciąży i choroba nie była spowodowana wypadkiem masz prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80%, a zatem

156,28 x 80% = 125,02 - tyle wynosi Twój dzienny zasiłek

125,02 x 5 dni choroby = 625,10

od tak naliczonego wynagrodzenia chorobowego naliczana jest skłądka na ub. zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy (chyba, że był to zasiłek chorobowy płatny ze środków ZUS to wtedy bez składki na zdrowotne)
Temat: PODSTAWA WYNAGRODZENIA
Droga WWW wynagrodzenie chorobowe jak Ci pisałam wyżej nalicza się od pracownika (do 33 dni w roku).Zobacz w dokumentacji tego np. EW.Czasu pracy)pracownika ile w tym roku wykorzystał dni chrobowego ,jeżeli nie przekroczył te 33 dni to wynagrodzenie chorobowe jeżeli przekroczył to zasiłek chrobowy który płaci zus (a jeżeli wasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników to zasiłek chorobowy też wy wypłacacie a póżniej o tyle mniej będzie zapłacone do Zusu.Zobacz czy pracownik w umowie o pracę ma stałe wynagrodzenie (czy może zmienne są jakieś premie lub inne dodatki,bo jeżeli są to aby naliczyć podstawę należy brać śr,z 12 m-cy a jeżeli jest stałe wynagrodzenie to należy brać pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze.wyjaśnię Ci jak wygląda obliczenie wynagrodzenia chrobowego np.za ostatni dzień 28.02.05(NP.Pracownik chorował w lutym 1 dzień a miał podstawę 849 zł liczę tak .Na początku ustalam podstawę.849;30=28,30 849,00-28,30=820,70(to będzie podstawa bo pracownik chorował tylko 1 dzień.Obliczenie wynagrodzenia chrobowego 849-18,71%(skł Zus)=690,15:30=23,00*1*80%=18,40 to będzie wynagrodzenie chrobowe(liczyłam 80% bo to zwolnienie zw,jeżeli np,wypadek lub okres ciąży liczymy 100%) składki za Zus będą liczone od 820,70 zł (bo wynagrodzenie chorobowe nie wchodzi do podst.naliczenia zusu ,natomiast liczy się do podstawy naliczenia skł zdrowotnej i podatku.Może to coś rozjaśni.PozdrawiamTemat: dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Autor: Marta
Data: 13-10-05 12:08

W listopadzie 2004 r. zatrudniliśmy pracownika na umowę zlecenie, który miał opłacane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 19 października 2005 r. pracownik znalazł się w szpitalu w związku z tym mam trzy pytania:
1. Jak obliczyć wynagrodzenie za m-c październik jeżeli w umowie kwota wynagrodzenia została ustalona w stawce miesięcznej 750 zł. brutto?
2. Czy to będzie płacone jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (313), czy będzie to wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy?
3. Z końcem roku umowa wygasa. Czy my mamy jakieś obowiązki w przekazakiu dokumentów do ZUS albo pracownikowi. (Zakład zatrudnia powyżej 20 osób)

Takie pytanie zadała Pani dnia 13-10-2005, jaka była odpowiedź?Temat: wynagrodzenie chorobowe, wysługa lat, obliczenie podstawy :(

pytanie: jak obliczyc podstawe wg nowych przepisow nalezy to liczyc z 12 msc przed choroba, ale pracownik chorowal w pazdzierniku 2004 czy w zwiazku z tym mam ten miesiac ominac i i liczyc z 11.
czy liczac podstawe dodaje wysluge lat. pracownik
Jeżeli wewnętrzne przepisy nie przewiduję pomnieszania dodatku "stażowego" za czas choroby, to takiego składnika nie przyjmujesz do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy wynagrodzenia za czas choroby.Temat: macierzyński
Zasiłek macierzyński wypłacany jest od dnia urodzenie dziecka ( porodu). Dokumentem na podstawie którego wypacany jest zasiłek macierzyński jest zaświadczenie o dacie porodu wystawiane przez lekarza, oraz akt urodzenia dziecka. Jeżeli pracodawca w roku ubiegłym w listopadzie zatrudniał wiecej niz 20 pracowników to on wypłaca zasilek macierzyński ( tak samo jak zasiłek chorobowy) Pracodawca orprowadza składki a podstawa do obliczenia składek jest wysokośc zasiłku macierzyńskiego'Temat: dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
W listopadzie 2004 r. zatrudniliśmy pracownika na umowę zlecenie, który miał opłacane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 19 października 2005 r. pracownik znalazł się w szpitalu w związku z tym mam trzy pytania:
1. Jak obliczyć wynagrodzenie za m-c październik jeżeli w umowie kwota wynagrodzenia została ustalona w stawce miesięcznej 750 zł. brutto?
2. Czy to będzie płacone jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (313), czy będzie to wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy?
3. Z końcem roku umowa wygasa. Czy my mamy jakieś obowiązki w przekazakiu dokumentów do ZUS albo pracownikowi. (Zakład zatrudnia powyżej 20 osób)

[%sig%]Temat: L4 w ciąży
Mili19, powiem Ci szczerze że nei powinnaś dostac mniej moze troszkę gdyż podstawa opodatkowania jest większa ze względu na to iż z zasiłku nie potrąca Ci się składek na ubezpieczenia społeczne. Nie będę Ci tu wyliczać wynagrodzenia jakie powinnas dostac bo musiałabym znac twoje brutto z ostatnich 12 miesiecy dokładne daty zasiłków wynagrdzeń kiedy wynagrodzenei jest wypłacane ze względu na zmiane wielkości składek opd lipca itd.
A to ze chorobowe obejmuje niedziele i soboty oki tylko pamiętaj ze średnią do obliczania wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego dzieli przez 30 dni a nie przez ilość dni pracujących .
Napewno Cię nie "wykiwają" w pracy nie martw się jak dostaneisz pasek posprawdzaj sobie jaką średnią do obliczenia tego wynagrodzenia Ci przyjeli i porównaj tą z wynagrodzenia chorobowego powinna być taka sama.Temat: obliczenie wysokości zasiłku chorobowego z ZUS-u
prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą . Jeżeli za styczeń płacę składki do ZUS od minimalnej podstawy wymiaru ( za styczeń 1296,01 zł.)to ile powinienem dostać z ZUS -u zasiłku za cały przechorowany miesiąc?
Wg. mnie jest to w przypadku choroby 80% z kwoty 1296,01 zł czyli 1036,80 zł oraz w przypadku wypadku w pracy (płatne 100%) jest to kwota 1296,01 zł
Proszę o upewnienie mnie w poprawności liczenia. Z góry dziękujęTemat: Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Dzien dobry. Chcialabym sie zapytac jak obliczyc pracownikowi wynagrodzenia za dwa dni uropu okolicznosciowego (smierc matki), jezeli przed nim byl on na zwolnieniu chorobowym trwajacym dwa miesiace. ZA pierwsze 33 dni wynagrodzenie wyplacil zaklad pracy, za cala reszte zus jako zasilek chorobowy. A jezeli potem pracownik poprosi o udzielenie urlopu wypoczynkowego to jak obliczyc wynagrodzenie za ten urlop. Z gory dziekuje za odpowiedzi.Temat: Unia Polityki Realnej
1. Łoj totalne pomieszanie z poplątaniem. To rozliczenie pracodawcy a podstawa wymiaru składek to nie płaca pracownika ale współczynnik obliczeń. Dokładnie wyjaśnię sprawę później. Podstawa wymiaru będzie dużo mniejsza! To w żadnym przypadku nie jest płaca Brutto!
Pomieszałeś tu także jak mi sie wydaje obliczenia dla właściciela firmy a to zupełnie inna para kaloszy! Pierwszy link jest właśnie dla tej grupy.
Nie chce mieszać , bo sie jeszcze nie orientuję do końca wiec poszperam i napiszę.
2. wliczyłeś nieobowiązkowy zasiłek chorobowy.
3. Jak możesz od sumy obliczyć Vat i Akcyzę? Wiesz co to znaczy dla człowieka który nie ma firmy?

VAT:
1386*18%=249
1386-249=1137

Akcyza:
1137*19%=216
1137-216=921

To że 1386 zł wydałeś na towary z Vat 18 (zapewne średnia jak sądzę.) i zapłaciłeś 249 zł podatku a następnie jeszcze raz wydałeś wydane pieniądze i zapłaciłeś akcyzę. ( za co?). Na Boga ani VAT ani Akcyzę za cokolwiek nie pobiera siew sposób bezpośredni.

4. W końcu wliczyłeś podatki płacone przez dwóch podatników jak np Fundusz pracy i inne -
Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, finansowana jest po połowie przez pracodawcę i zatrudnionego – płacą oni po 9,76% od podstawy.

5. nie wiem czy wiesz że składka wypadkowa jest zmienna.

[ Dodano: Sob 11 Sie, 2007 ]

Średnie wynagrodzenie:
14300 dolarów/12=1191
1191*2,76=3289
Co razy co? Dolarów? 1191x co?Temat: do Elik, Dordzi - zaokręglenie przy chorobowym
Przykład
Najniższa podstawa wymiaru składek za luty 2001 r. wynosiła 1143,46 zł. Działalność gospodarcza była prowadzona przez 25 dni, 3 dni trwała choroba, a osoba ta spełniała warunki do przyznania zasiłku.

Sposób obliczenia, w przypadku zastosowania maszyny liczącej z ustawionymi 8 miejscami po przecinku:
1143,46 zł : 28 (liczba dni miesiąca) = 40,83785714 zł
40,83785714 zł x 25 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 1020,946428 zł
Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składki za część miesiąca wynosi - 1020,95 zł
Sposób obliczenia, w przypadku zastosowania maszyny liczącej z ustawionymi 3 miejscami po przecinku:
1143,46 zł : 28 (liczba dni miesiąca) = 40,837 zł
40,837 zł x 25 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 1020,925 zł
Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składki za część miesiąca wynosi - 1020,93 zł


Jak widać są to przykłady na obliczanie podstawy wymiaru składek,a przecież, jeśli umię czytać, chodziło o: wyliczenie wynagrodzenia za dzień pracy i inne przy wyliczaniu podstawy do chorobowego, a to z pewnością nie to samo i nie ma podstawy do przenoszenia sposobu liczenia. Jeśli tak, to może i wynagrodzenie także należałoby należy wyliczać do ośmiu miejsc po przecinku ??Temat: zasiłek chorobowy
, prowadze 1-os działalnośc gospod., przebywalam w styczniu 14 na zwolnieniu, przy obliczaniu nalezności za ten miesiac do zus popełniłam karygodny błąd czeski w obliczenia pprzemnożyłam dzienną sładke przez 14chorobowego a nie 17 dni pracujące i wg tychże obliczeń wpłaciłam należność. po tygodniu(czyli już 17 lutego) naprawiłam swój błąd składająć w zusie korekte, pismo wyjaśniające i dopłacając reszte pieniedzy + odsetki, mimo ze dotychczas miałam ciągłość ubezpieczenia i niezalegałam z niczym zuz odmówił wypłaty zasiłku. czy coś jeszcze moge zrobić w tej sprawie?Temat: sprawdzenie wysokości zasiłku z ZUS-u
Prowadzę jednoosobową działalnośc gospodarczą .Dostałam zasiłek chorobowy ( płatny 100% - wypadek w pracy ) z ZUS - u za okres 10.02 - 10.03.2004 w wysokości 1044,30zł brutto
Wg. moich obliczeń powinnam dostac inną kwotę.
Podstawa wymiaru składek w moim przypadku wynosi: za luty - 1296,01 zł i za marzec 1366,10 zł
Prosze o podanie kwoty jaką powinnam otrzymać z ZUS -u
DziekujęTemat: ekw.za urlop
Pomocy!Mam pracownika kóremu rozwiązuje się umowa 30 września na czas określony.(z upływem terminu na który była zawarta). Ów pracownik przebywa na zasiłku chorobowym od 26 czerwca br. Jak mam obliczyć ekw.za urlop za 4 dni. Z jakich m-cy?Za czerwiec, maj i kwiecień? Rozumiem że jesli miał wyn.za urlop i za czas choroby to te składniki odejmujemy i uzupełniamy m-c?Z góry dziękuje za podpowiedź!Temat: Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?
prosze o pomoc- zerwalem wiezadla w kolanie,jestem na L4 od 12 listopada 2005r. i nie wiem jak to jest z wyplacanym mi wynagrodzeniem,zwolnienie lekarskie ma caly czas ciaglosc.z miesiaca na miesiac dostaje mniej pieniedzy,myslalem ze po 3 miesiacach swiadczenie wyplaca zus,a do teraz na koncie widnieja wplywy od mojego pracodawcy(on twierdzi ze on wyplaca a zus zwraca mu ta kwote), o i ile mi wiadomo zaklad placi pierwsze 3 miesiace i jest to kwota 80%,po tym okresie placi zus 100%.a ja od listopada dostaje coraz mnie(w tym miesiacu to kwota 400zl),do tego 3 razy bylem juz wzywany do zus-u(w tym miesiacu 2razy dzien po dniu) dlatego mam te watpliwosci i pytania- Jesli mam zwolnienie caly miesiac to czy musza wyplacac mi kwote za caly miesiac? (zakladam ze moj zaklad wyplaca ttylko ter 80%),kiedy przejmuje te swiadzcenia zus,jak obliczyc ile powinienem otrzymywac przed i po 90dniach(od pracodawcy a pozniej od zusu) podkresle ze moje zarobki i skladki ubezbieczeniowe to minimalna kwota-
moze ktos mi pomoze to zrozumiecTemat: korekta listy płac
Witam serdecznie!
Proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu.
W styczniu 2008 r pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie 01.01.08 - 04.01.08; wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosiło w 2007 - 937,00 w styczniu 2008 - 1130,00. Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego przyjęto średnią 775,74 (z 12 miesiecy) - czy prawidłowo??? Czy nie należałoby przyjąć zgodnie z ustawą iz podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika po odliczeniu 13,71% czyli; 1126,00 zł - 13,71% = 971,63 zł.
Jeżeli tak to jak mam dokonać w programie (FAKT- kpir) korekty listy płac za styczeń 2008r?? W jaki sposób przenieść dane do Płatnika w celu sporządzenia korekty deklaracji??
Proszę o podpowiedź jak mam się do tego zabrać. Z góry dziekuję.Temat: Do dordzi, elik i innych kadrowców
no bo na stronie ZUS był własnie taki przykład i nie jestem pewna jak to obliczyc:
Przykład 3
Pracownik otrzymujący wynagrodzenie zmienne stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w grudniu. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca do listopada. W lipcu pracownik ten przez okres 10 dni korzystał z urlopu wypoczynkowego i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 780 zł (po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne). Pracownik w lipcu przepracował 8 dni i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie za pracę w wysokości 660 zł (po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne). W związku z tym, że w okresie od 15 do 19 lipca (5 dni) sprawował opiekę nad chorym dzieckiem, wynagrodzenie otrzymane za miesiąc lipiec podlega uzupełnienie. Uzupełnienie wynagrodzenia powinno zostać dokonane w następujący sposób: (780 zł + 660 zł : 18 x 22 = 1760 zł.
Temat: Przy obliczaniu chorobowego miesiąc ma zawsze 30 dni
Powołując się na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.29 maja 1996 rozpatruje Pani paragraf 11 dotyczacy obliczania wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy. Nie można rozpatrywać tego przepisu w oderwaniu od całości Rozporządzenia czyli na problem należy spojrzeć również w kontekście paragrafu 2a cytowanego Rozporządzenia . Paragraf 2a mówi nam jak nalezy obliczyć wysokość wynagrodzenia za okres przepracowany przez pracownika w danym miesiącu, przepis dotyczy także sytuacji , kiedy pracownik przepracował w miesiacu tylko 1 dzień. Nie jest zgodna z przepisami wysokość wynagrodzenia wypłacana pracownikowi obliczona według sposobu jaki Pani proponuje . Pracownik otrzymał by wówczas np. 80% wynagrodzenia przysługującego mu za okres zasiłku chorobowego trwający np. od 2-31 sierpnia , natomiast nie otrzymałby wynagrodzenia za okres 1-go dnia przepracowanego w miesiącu sierpniu , za który to należy mu się wynagrodzenia wysokości 100% obliczonego zgodnie z paragrafem 2a cytowanego Rozporządzenia. Powyższy przypadek jest przykładem , w którym rozliczenie wysokości wynagrodzenia przez program FAKT jest nieprawidłowe.Temat: Jak naliczyć ekwiwalent?
Nauczyciel (zatrudniony na podstawie mianowania) pracujący w placówce feryjnej przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia do końca czerwca 2008r , w czasie wakacji wykorzystał urlop wypoczynkowy. Od połowy września 2008r. przebywał na zwolnieniach lekarskich (zasiłek chorobowy) w kwietniu rozwiązuje umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Jak obliczyć mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?Temat: podwyższona podstawa w naliczaniu składek
dzień dobry, oto mój problem;
jako przedsiebiorca podwyższyłem sobie podstawę do składek ZUS i odprowadzałem składki co miesiąc od podwyższonej podstawy od 1999 roku do nadal. Kilka razy w ciągu tuch pięciu lat chorowałem dłużej niż 30 dni i po wypłaceniu zasiłku chorobowego korygowałem deklarację obliczając : podstawa do składek : 30 = podstawa za jeden dzień * ilość dni przepracowanych i teraz okazało się że mam zaległość wobec ZUS gdyż źle naliczałem podstawę, proszę o wyjaśnienie.Temat: miesiac zasilkowy liczy 30 dni ???? jak obliczyc wyypłatę?
Prosze o pomoc dlatego ze do konca nie jestem przekonany nasz pracownik choruje juz 4 miesiac wiec wyplacamy mu zasilek chorobowy co w przypadku jezeli miesiace kalendarzowe lipiec i sierpien licza po 31 dni a miesiac zasilkowy wynosi 30 dni poniewaz nawet srednie oblliczamy dzielac przez 30 dni jak wyplacic wynagrodzenie za 30 dni czy za 31 dni jak to sie ma do deklaracji ZUS RSA zachorowalnoscTemat: Rozliczanie czasu pracy.
Witam :)

W związku z tym, że dopiero zaczynam pracę z tym programem nie wiem, czy ja coś robię źle, czy po prostu program nie działa tak jak wg mnie powinien.
Otóż schemat postępowania jest taki :
1. wchodzę w Informacje o pracowniku -> Pracownik - pozostałe informacje -> Godziny pracy...
2. w wybranym dniu wstawiam jakiś zakres godzin i oznaczam typ jako "+Nadgodziny z dopłatą 50%" (ale to co dalej opiszę dzieje się z jakimkolwiek wpisem)
3. trzykrotne "F9"
4. "F5.Oblicz ->" (przyjmijmy, że wszystko jest wyliczane OK - jeszcze nie sprawdzałem)
i tu następuje niespodzianka - dane (o godzinach), któreprzed obliczeniem naniosłem do ewidencji godzin pracy zostają z niej usunięte po dokonaniu obliczeń :/
to samo dzieje się, gdy zamiast "F5.Oblicz ->" wejdę w "Składniki wynagrodzenia brutto..." i tam dam "Oblicz!"
Urlop naniesiony w "Zasiłki chorobowe i inne" i przeniesiony do godzin pracy pozostaje, usuwane są tylko wpisu dodane "ręcznie".
Schemat płacowy "Uniwers.pla".

Jakieś sugestie?

Niejako przy okazji jeszcze jedna sprawa - czy aby program naliczał np. dodatek za godziny nocne konieczna jest modyfikacja schematu płacowego? Zrobiłem to, ale to tylko jeden ze składników i było by bez sensu robić to z innymi jeżeli jest to możliwe, a tylko ja o tym nie wiem.

Pozdrawiam.Temat: Jak obliczyć zasiłek za 5 dni
Zatrurdniamy pracowników na umowę o pracę. Jeden z nich przyniósł zwolnienie lekarskie za okres 5 dni. Wiem jak się liczy chorobowe, ale jak policzyć mu wypłatę. Czy ktoś może mnie uświadomić - najlepiej na jakimś przykładzie. Bardzo proszę o pilną odpowiedź. Jesteście moją ostatnią deską ratunku.Temat: "Na zwolnieniu dostaniesz więcej pieniędzy"
Witam,
pracuję w kadrach i wpłynęło do mnie takie podanie o wyrównanie podstawy obliczenia zasiłku (bądź wynagrodzenia) chorobowego. Muszę stwierdzić, że w placówkach oświatowych wyrównania będą naprawdę niewielkie. W firmach prywatnych prawdopodobnie będą to duże kwoty. W moim przypadku wyrównanie stanowiło kwotę około 12 zł z odsetkami.Temat: Wynagrodzenie chorobowe do 25.07.05
Witam ,mam mały problemik pracownica jest na chorobowym 25.07 minie jej 33 dzień choroby.Więc dalej płacił będzie Zus zasiłek chrobowy.! pytanko czy obliczajac wynagrodzenie chorobowe należy uwzględnić KUP i czy Zus wyplaci
pracownicy zasiłek (jak za okres kiedy ta osoba pracuje skł zus nie były płacone) .Proszę o rade.Temat: nietypowa wypłata zasiłku opiekunczego
Po raz pierwszy wypłacam zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.
W miesiącu styczniu przeleałam procownikowi wynagrodzenie za cały miesiąc 30 stycznia a on mi 31 przynióśł zaświadczenie -opiekę nad dzieckiem do lat 8.
Za styczeń odprowadziłam składki za cały miesiąc jak również podatek.
dalej ciąglość opieki ma do końca lutego .
jak prawidlowo powinnam rozwiązać sprawę techniczą rozliczenia tego opiekunczego
Czy mogę obliczyć i wypłacić ten zasiłek za okres od 29.01-28.02 dni 31
następnie zlożyć korekę DRA 02 01 2007- z prawidłową podstawą składek oraz RSA z wyszczególnieniem okresu 29.0.1-31.01( powstanie mi jakaś nadpłata )
nadpłatę składek potrącę sobie przy najbilzszych składkach za luty
Czy powinnam rónież za styczeń obliczyć od prawidlowej podstawy podatek dochodowy o obliczoną nadpłatę potrącić przy zaliczce za luty?
Co z obliczeniem wynagrodzenia?
Może mi ktoś pomoże? proszęTemat: PILNE-Koszty zryczałtowane a wynagrodzenie chorobowe
Proszę o pomoc. Próbowałem uzyskać odpowiedź w wielu miejscach, ale ciągle pojawiają się sprzeczne odpowiedzi. Oto problem: We wrześniu pracownik nie przepracował ani jednego dnia. Cały miesiąc był na zwolnieniu. Za część miesiąca wypłaciłem mu wynagrodzenie za czas choroby, za resztę miesiąca otrzymał zasiłek z ZUS-u (ja nie mam uprawnień do wypłacania). Czy obliczając zaliczkę na podatek powinienem uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodu? (podkreślam ponownie, że nie został przepracowany ani jeden dzień) Z góry dziękuję.Temat: wynagrodzenie za czas pracy.
Także popieram wyjaśnienie KOLEŻANKI. Na poparcie przytaczam odpowiedni cytat z właściwego rozporządzenia:

§ 11.

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pozdrowienia dla Koleżanek ;-)))Temat: umowa na okres próbny a ciąza
Od 1 lipca rozpoczęłam pracę , pierwszy miesiąc pracowałam na umowę zlecenie. Od 1 sierpnia mam dostać umowę na okres próbny 3- miesiące, czyli do końca października. Zaczęłam podejrzewać że jestem w ciązy, 3 miesiąc ciązy w/g moich obliczeń kończy się 31 sierpnia. Mam zamiar pracować jak długo się tylko da , ale proszę mi powiedzieć jak będzie naliczane moje chorobowe skoro wcześniej byłam na zasiłku dla bezrobotnych ( 9 miesięcy ), a z tego co wiem chorobowe to średnia z 12 miesięcy . Czy skoro zaczęlam pracę to zasady naliczania są inne?Proszę o szybką odpowiedź.
Temat: Wypłata chorobowa,opieki nad dzieckiem.
ilu zatrudniasz pracowników ? to jest ważne !
obliczamy jak chrobowe powyzej 33 dni dla ZUS
brak podstawy
zasiłek wynosi 80%
60 dni w roku nad chorym dzieckiem do ukończenia lat 14
podstaw *18,71% = y
podstaw - y = z
z / 30 * 80% * 15 dni = kwota z chorobowego

dalej trzeba obliczyć, wynagrodzenie, podatek ,do zus,zdrowotne itpTemat: L-4 pracodawy
Od 04 kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim. Prowadzę dzialalność gosp. i płacę składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przewiduję, iż moje L-4 bedzie kilkumiesięczne ( rozsypalo mi się kolano). W zwiazku z powyższym mam następujące pytania :
- jak powinnam obliczyć podstawę do ubezpieczeń -czy podstawę za kwiecień /30 czy 31 dni i *3dni bo tyle pracowalam i to jest moja podst. do ubezp. spol,
-co z funduszem pracy?
- zdrowotne w całości
- do ZUS skladam DRA i RSA ?
- czy już na bieżąo mogę za kwiecień odprowadzić skladki za te 3 dni czy też dopiero po wypłaceniu zasilku z ZUS
-
-jeśli kontynuuję ubezpieczenie na życie w PZU to czy mogę liczyć na odszkodowanie (ocenę uszczerbku zdrowia ) i jak się do tego "zabrać"

serdeczne dzięki za każdą podpowiećTemat: Supplementary Welfare Allowance - Dodatkowe świadczenia socj

No tak, ale czy liczy sie tylko to że mąż ma full time czy może też biora pod uwage wydatki miesięczne typu prąd, ogrzewanie, rent,kredyty itp? to że mąż ma full time nie oznacza przeciez że jego pensja starcza na pokrycie wszystkich wydatków??

Tak samo jest w przypadku JA, czy to że mąż ma full time przesądzi o tym czy dostane jobseeker allowance?? Wiem że mozna obliczyć jakoś dochody partnera które kwalfikują do JA lub nie ale nie wiem jak to zrobić:(


W przypadku SWA liczy się tylko to, czy partner pracuje więcej niż 30 godz tyg, a nie jakie macie wydatki i dochody. Niestety może być tak, że nie dostaniesz Jobseeker allowance lub dostaniesz go bardzo mało, gdyż ten typ zasiłku jest obliczany na podstawie zarobków partnera.

To możliwe, że od maja liczą czas do Jobseeker benefitu. Szczególnie, że jak mówisz tak ci powiedzieli.

Wygląda to wszystko nieciekawie. W twoim wypadku skontaktowałabym się z MABS, pisaliśmy już o tym. Oni doradzają osobom z problemami finansowymi, mogą np. w Twoim imieniu skontaktować się z Bankiem, któremu płacicie kredyt i wynegocjować chwilowe zawieszenie płatności, bądź znaczne obniżenie kwoty. Nie idz na rozmowę z pracownikami Banku sama i nie przygotowana. Lepiej się poradzić fachowca.

Bycie w ciąży nic nie poprawi, niestety. Jeśli należy Ci się chorobowe, to próbuj.

Nic innego nie przychodzi mi do głowy.Temat: obliczenie podstawy do wynagr.-pilne!
Wiem, jak się liczy wynagrodzenie za czas choroby oraz za przepracowany niepełny miesiąc, ale niestety nie umiem (a może tylko nie jestem pewna) sobie wyliczyć wynagrodzenia w nast. sytuacji:
do 19 grudnia byłam na zasiłku macierzyńskim, od 20 grudnia poszłam na urlop (chcę wykorzystać zaległy i pójść na urlop wychowawczy) w sumie mam 29 dni do wykorzystania, czyli w grudniu (od 20 grudnia poszłam na urlop) jestem 10 dni na urlopie a w styczniu 19 dni (do 27 stycznia). Podstawa do ustalenia wymiaru za czas urlopu wynosi 1950 zł. Czy dobrze obliczyłam podstawy:
- grudzień 1950:23 dni roboczych= 84,78 zł*10 dni=847,80 zł
- styczeń 1950:21dni robocze=92,86 zł*19dni=1764,34 zł
To są moje wyliczenia tak na logikę, proszę o pomoc, czy dobrze a jeśli źle to bardzo proszę mnie poprawić. Pozdrawiam serdecznie!Temat: ZASIŁKI, WYNAGRODZENIA
Witam chciałam sie zapytać czy do obliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego biorę brutto - 18,71% i dzielę przez ilość dni przepracowanych mnoże przez tyle ile powinien przepracować. A co jeżeli biorę do wyliczenia miesiąc w którym przebywał on na zwolnieniu lekarskim bo ja wyliczyłam to tak od brutto odjęłam wynagr. w chorobie kwotę przez 18,71% i dalej tak samo tylko że wtedy moja podstawa na zdrowotne nie zgadza się z tym co wylicza mi komputer na liście płac wychodzi taka dziwna kwota i nie wiem kto ty ma rację ja czy on? Z góry dziękuję za pomoc. Pozadrawiam.Temat: zasiłek chorobowy po 8 lutego
Jeżeli osoba miała zasiłek chorobowy przed 8 lutego to jego wymiar pozostaje bez zmian. Jeżeli natomiast nabyła prawo do zasiłku po 8 lutym to należy obliczyc podstawe tego zasiłku z 12 miesięcy, mimo iz wczesniej byla liczina podstawa do wynagrodzenia np z 6 miesiecy. PozdrawaimTemat: zasiłek chorobowy - i alimenty
Obliczenie prawidłowe, od zasiłku chorobowego także należy potrącać alimentyTemat: Chorobowe z ZUS-u.
Prowadzę jedno osobową działalność gospodarczą,w maju byłam 18 dni na chorobowym,jak obliczyć ile ZUS powinien mi wypłaćić zasiłku chorobowego.Dziękuję.Temat: zasiłek chorobowy jaka podstawa
Jak obliczyć podstawę wymiaru zas.chorobowego,trwającego od 23.08.br do 31.08.br(tj.9dni),wynagrodzenie brutto 1000 zł w maju,czerwcu,lipcu.proszę o pomocTemat: Wynagrodzenie
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe za okres od 01.03 do 22.03, bo po tym terminie ZUS rozpoczął wypłacanie zasiłku chorobowego?Temat: ciąża a wysokość zasiłku chorobowego
witam serdecznie i prosze o pomoc!
prowadze dg od 5 lat, aktulalnie jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciazy. chcialam sie dowiedziec ile wynosi takowy zasilek oczywiscie +/- i jak mam to obliczycTemat: Urlop wychowawczy, a kolejna ciąża
Witaj:)

Brane sa dochody z ostatnich 12 miesiecy do obliczenia podstawy do L4 ale tylko od danego pracodawcy! Z minnimalnego wynagrodzenia 899,10 jest okolo 600 zl zasilku chorobowego na L4 ciazowe. Mysle, ze to bardziej Ci sie oplaca!

Ola i Mati 19.04.2005 "M&M"Temat: wynagrodzenie Urlopowe
jak obliczyć wynagrodzeniu urlopowe Pracownikowi po zasiłku chorobowym na którym przebywał od 8 miesuiecyTemat: ILE PIENIEDZY ZA URLOP
Ani jedno, ani drugie. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego należy brutto podzielić przez ilość godzin roboczych miesiąca, w którym był urlop.

Przez 30 dzielimy, gdy chcemy obliczyć wynagrodzenie (bądź zasiłek) za czas choroby.Temat: podwyżki nauczycielskie a macierzyński
Jeżeli ktoś jest na zwolnieniu lekarskim to nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę tylko wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Oblicza się je inaczej niż wynagrodzenie za pracę. W uproszczeniu można powiedzieć, że do obliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego i zasiłku chorobowego bierze się wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym było zwolnienie. Np. jeżeli ktoś choruje od stycznia 2009 to do podstawy obliczenia zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego wzięto wynagrodzenie wypłacone od stycznia 2008 do grudnia 2008. Podwyżki nauczycieli obowiązują od stycznia 2009, więc osoba która zachorowała w styczniu 2009 nie dostanie wyrównania z tytułu podwyżki bo za miesiące,które weszły do podstawy chorobowego podwyżka nie obowiązuje. Jeżeli ktoś miał na przykład zwolnienie lekarskie w marcu to podstawa tego zwolnienia lekarskiego zostanie przeliczona. Do tej podstawy weszło 10 miesięcy z 2008 roku oraz styczeń i luty 2009. Za styczeń i luty 2009 nauczycielom należy się podwyżka,wiec trzeba ponownie przeliczyć podstawę zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego i uwzględnić w niej wynagrodzenie za styczeń 2009 i luty 2009 w podwyższonej wysokości. (Pod warunkiem że od ostatniego zwolnienia lekarskiego minęły pełne 3 miesiące kalendarzowe. Jeżeli nie ma takiej przerwy miedzy zwolnieniami to nie ustala się podstawy na nowo, tylko liczy się taką sama podstawę jak przy poprzednim zwolnieniu lekarskim. )

Wypłaca się wyrównanie chorobowego tylko jeżeli do podstawy jego wyliczenia weszły miesiące za które należy się podwyżka.

Nauczyciele na urlopach zdrowotnych otrzymują wynagrodzenie płacone w taki sam sposób jakby pracowali i dlatego od razu otrzymują wyrównanie jeżeli są podwyżki.

Wiem, że to może wydaje się skomplikowane dla osób które nie znają się na tych sprawach, ale Wasze księgowości na pewno nie naliczają wyrównań według widzimisię tylko według przepisów.Temat: Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za urlop
Na samym wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli wypłacana przez pracodawcę "premia" kwartalna jest świadczeniem uznaniowym, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie jest przyjmowana do podstawy urlopu wypoczynkowego, jak również ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Ma to swoje dalsze konsekwencje płacowe, ponieważ pewne świadczenia pieniężne liczone są według zasad urlopu wypoczynkowego, a inne według zasad ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Oznacza to, że pracodawca nie przyjmując wskazanej powyżej premii kwartalnej, która jest faktycznie nagrodą, a nie premią, do podstawy urlopu i ekwiwalentu, nie przyjmuje jej również do podstawy innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.
Nie można w tej sytuacji zarzucić pracodawcy błędu w liczeniu poszczególnych świadczeń nie uwzględniających nagrody, zwanej "premią kwartalną".
Oczywiście przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy mogą być korzystniejsze i przewidywać włączenie danej nagrody do podstawy liczonych świadczeń pieniężnych. Tak jednak nie jest w przypadku tego pracodawcy.
Inaczej wyglądają zasady liczenia świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Gdyż od tego składnika naliczana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, ale przepis wewnątrzzakładowy stwierdza - o czym napisano w pytaniu - że wchodzi ona "do podstawy naliczenia wynagrodzenia za czas choroby". Taka konstrukcja przepisu oznacza, że pracownik nie zachowuje prawa do premii kwartalnej za okres choroby i dlatego premia kwartalna (nagroda) musi być zaliczona do podstawy na ogólnie obowiązujących zasadach (1/12). Ale zaznaczono w pytaniu, że wchodzi do podstawy obliczanego wynagrodzenia chorobowego, a co z zasiłkami? Zapewne regulamin nie gwarantuje pracownikom w sposób wyraźny wypłatę premii kwartalnej za okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, czy też macierzyńskiego. Jeżeli jest tak jak piszę to również obliczając zasiłki ( a nie tylko wynagrodzenie chorobowe ) należy do podstawy wymiaru zasiłku przyjąć premie kwartalne (nagrody) wypłacone za okres czterech kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wniosek:
Nie włączenie nagrody ( zwanej "premią uznaniową") do podstawy wymiaru świadczenia liczonego zasadą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy jest prawidłowe, wobec braku przepisów korzystniejszych obowiązujących u danego pracodawcy. Nagroda nie jest świadczeniem roszczeniowym i dlatego nie jest przyjmowana do podstawy ekwiwalentu oraz innych świadczeń liczonych według zasad ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Temat: Na co ma wpływ podwyższenie wynagrodzenia minimalnego
Od 1 stycznia 2009 r. na mocy obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wzrosła minimalna stawka wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynosi ona 1276 zł. Kwota ta jest wyższa niż ustalona w 2008 r. o 150 zł. W związku z tym pracodawcy, których pracownicy mają ustalone pensje na poziomie minimalnym, zobowiązani są podnieść im wynagrodzenia.
Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby obliczyć jego wysokość w poszczególnych miesiącach 2009 r., obowiązujące minimalne wynagrodzenie będziemy musieli dzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w tych miesiącach.

I tak:

• w styczniu, w kwietniu, w czerwcu i w grudniu będzie on wynosił 1,52 zł/godz.,

• w lutym, w maju, w sierpniu i w listopadzie - 1,60 zł/godz.,

• w marcu, we wrześniu, w październiku - 1,45 zł/godz.,

• w lipcu - 1,39 zł/godz.
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych zależy od zakładowego stażu pracy, ale jednocześnie jest ograniczona kwotowo i nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym od 1 stycznia 2009 r. maksymalna kwota wyniesie 19 140 zł.
Inne świadczenia dla pracowników

Od kwoty płacy minimalnej uzależniona jest również wysokość:

• minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

• z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem,

• minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju.
Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależna jest również podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wzrost płacy minimalnej oznacza również wzrost tej podstawy.

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
http://kadry.infor.pl/rap...-minimalne.htmlTemat: Będzie można dorobić i nie stracić renty.
Ivenhoe - chyba masz rację, nie mniej jednak pozwolę sobie zacytować ostatnio otrzymany artykuł z GP który pozwoli nam ustalić - czy już WBE może nam obniżyć, ewentualnie zawiesić świadczenie z racji osiągania dodatkowych przychodów.
Artykuł zamieszczony na stronie:
http://e-kadry.dashofer.p...3&adr_em=319394


Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej 2008-12-17

W grudniu tego roku renciści oraz emeryci, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić więcej niż w poprzednich trzech miesiącach, bez groźby zawieszenia lub obniżenia ich świadczeń.

ZUS poinformował, że od 1 grudnia 2008 r. zwiększyła się kwota przychodu, powyżej której ich świadczenia będą zawieszane. Wynosi obecnie 3859,20 zł - dotychczas 3836,80 zł. Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód otrzymujących je osób przekroczy 2078,00 zł - dotychczas 2066,00 zł. Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. wynagrodzenia w III kwartale 2008 roku.

Jednocześnie ZUS ogłosił, że kwoty graniczne przychodu za cały 2008 r. wynoszą odpowiednio 45 345,60 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2008 r. oraz 24 416,90 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2008 r. Dorabiający w tym roku emeryci i renciści muszą pamiętać o nich, rozliczając w przyszłym roku dochód osiągnięty w 2008 roku.

Od 1 grudnia 2008 r. do końca lutego 2009 r. będzie obowiązywać nowa kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (liczona od płacy za III kwartał 2008 r.). Wynosi obecnie 980,60 zł (dotychczas 885,50 zł). Kwota ta jest ważna dla osób pobierających rentę socjalną, które dodatkowo dorabiają. Ich przychody nie mogą przekroczyć tej granicy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie będzie podlegać waloryzacji w I kwartale 2009 r. ZUS podał także, że kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana od 1 grudnia wzrosła do 5937,10 zł (od września do listopada 5902,72 zł).

Źródło: Gazeta Prawna

Temat: "DODATKOWE"Rp-7
.
___ 1) Artykułem 110 nie przejmuj się, bo on Ciebie nie dotyczy (dotyczy tych osób, które po przejściu na emeryturę nadal uzyskiwały dochody i jednocześnie były to dochody obciążone składką emerytalno-rentową).

___ 2) Artykuł 111, to ten, który powinien Ciebie interesować. Dotyczy on tych osób, które po przejściu na emeryturę nie uzyskiwały dochodów, ale po przyznaniu emerytury doszły do wniosku, że emerytura może być wyliczona korzystniej. W szczególności, Artykuł ten obejmuje przypadek, gdy ktoś znalazł (uzyskał) dokumenty dokumentujące zarobki uzyskane przed przejściem na emeryturę, ale dokumenty te nie były dołączone swego czasu do wniosku o emeryturę. Po prostu poinformujesz teraz ZUS, że w okresie 10 lat, które ZUS przyjął do wyliczenia Ci kwoty emerytury, miałeś jeszcze inne (dodatkowe) zarobki, oprócz podstawowego etatu.

Fakt uzyskiwania w danym roku zarobków wyższych, niż te zarobki, które dla danego roku wcześniej udokumentowałeś ZUS-owi, niewątpliwie wpłynie na podwyższenie Twojego wskaźnika wymiaru emerytury.

___ 3) I na koniec, powtórzę. Najbezpieczniej dla Ciebie będzie, jeżeli we wniosku o przeliczenie emerytury nie wskażesz konkretnego wariantu obliczenia. Napisz we wniosku, aby to ZUS dokonał wyboru najkorzystniejszego dla Ciebie wariantu (z uwzględnieniem dodatkowych dokumentów o zarobkach, które teraz przekazujesz ZUS-owi). Ułatwi to, ewentualne, odwoływanie się od Decyzji ZUS, gdyby Twoim zdaniem była ona niekorzystna dla Ciebie.

P.S.1
Podstawę wymiaru składki, w przypadku osoby na umowie o pracę, stanowi - mówiąc w pewnym uproszczeniu - uzyskiwane wynagrodzenie, jak również: zasiłki chorobowe i opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne.
P.S.2
Postaram się pójść do ZUS i ustalić, czy w Twoim przypadku wystarczy napisać pismo do ZUS z prośbą (wnioskiem) o ponowne przeliczenie emerytury (załączając dodatkowe dokumenty), czy też będziesz musiał składać wniosek na formularzu Rp-1.

38
.Temat: Proszę sprawdzić - wynagrodzenie za czas choroby

Jeśli chodzi o obliczanie wynagrodzenia chorobowego to rozumię obliczanie natomiast moja gówna księgowa spiera sie ze mną jeśli cjodzi o obliczenia wynagrodzenia zasadniczego w tym przykładzie podstawę czyli: 850/30=28,33
28,33*11=311,63 i to jest wynagrodzenie zasadnicze, natomiast właśnie moja główna mówi że to wynagrodzenie podstawowe nie dzieli sie przez 30 (tak jak w tym przykładzie) tylko przez liczbe dni roboczych w danym miesiącu, czyli to był maj to przez 20 dni roboczych. Więc co wy na to bo ja mam mętlik w głowie i nie wiem do kogo mam się ustosunkować!!!


Odpowiedz na Twoje pytanie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
(publikacja: Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289, z 1997 r. nr 2, poz. 15, z 2002 r. nr 214, poz. 1811 oraz z 2003 r. nr 230, poz. 2292)

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.Temat: POMOCY!!!!!
Ten post powinien się znaleźć w grupie Wymiana Doświadczeń a nie Sztuczki i kruczki.

Ale do rzeczy.
Najprawdopodobniej jest to różnica między wynagrodzeniem zasadniczym za miesiąc a potrąceniem wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.
Zgodnie z Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy potrącenie za okres pobierania zasiłu/wyn. chorobowego oblicza się:

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Natomiast zasadnicze w niepełnym m-cu oblicza się wg nast. paragrafu tego samego rozporządzenia:

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

PozdrawiamTemat: SPRZEDAŻ ŚR.TRWAŁEGO PO 3 M-CACH OD ZAKUPU-PILNE!
Małgoś, Twoje wyliczenie jest dobre. Janka i Dorota – liczycie niestety niepoprawnie! Podaję podstawę prawną:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 maja 1996 r. Dz.U.1996.62.289 z późn. zmianami
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie, której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub, gdy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.
Temat: Trzynastka

Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli uwzględniane są następujące składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę obliczenia wysokości "trzynastki":
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za pracę w święto,
7) dodatek za uciążliwość pracy,
(jako składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli),
8 ) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
9) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Do podstawy przy obliczaniu "trzynastki" nie są wliczane:
1) wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
2) wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, zasiłek macierzyński)
3) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Podstawa prawna:
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737).
Temat: wynagrodzenie za czas choroby
Małgosia obliczając chorobowe nalezy pamiętać także m.in.:
Zgodnie z obowiązującymi przpisami każdy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po określonym okresie wyczekiwania. I tak;
- ubezpieczony obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
- ubezpieczony na zasadach dobrowolności po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia choroboego.
Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Mianowicie od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:
- absolwentom szkół lub szkół wyższych, któryz zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły ( dzień ukończenia szkoły należy rozumieć jako dzień uzyskania świadectwa ukończenia szkoły), lub uzyskania dyplomu ukończenia stiudiów wyższych,
- jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
- ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-leni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego..."
Brak wymaganego stażu ubezpieczenia chorobowego ( nieprzerwanie 30 dni) sprawia, że ubezpiecony mimo posiadania orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, nie nabywa prawa ani do wynagrodzenia na podstawie art. 92 KP, ani do zasiłku chorobowego.Jeżeli jednak osoba ubezpiecona obowiązkowo zachoruje przed upływem 30 dni nieprzeranego ubezpieczenia chorobowego ( tj. przed upływem wymaganego okresu wyczekiwania) i jej niezdolność do pracy trwa nadal, po upływie tych 30 dni, to za okrs od następnego dnia po upływie okresu wyczekiwania może otrzymać wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek choroby. Oznacz to, że pod pojęciem " nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego" rozumie się również okres wyczekiwania,w których składki na ubezpieczenie chorobowe nie są opłacane. Jednocześnie jednak przepisy emerytalno-rentowe nie dają podstaw do zaliczenia okresów wyczekiwania ani do okresów składkowych, ani do okresów nieskładkowych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
Przy ustalaniu prawa do zasiłku, w przypadku pracownika, nie ma znaczenia rodzaj zawartej umowy o pracę - może to być zarówno umowa o pracę, na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy, jak i umowa o pracę na czas nieokreślony - zawsae z wyjątkiem wymienonych wyżej przypadków, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubepieczenia chorobowego niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę.
WAŻNE: Do okresu wyczekiwania zalica się poprzedni okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
PRZYKŁAD: Pracownik zawarł umowę o pracę 1 listopada 2003 r. i w dniu 15 listopada 2003 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Przed podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, od 1 lipca 2003 do 20 października 2003, wykonywał umowę zlenienia i z tego tytułu podlegał dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym, że łączny okrs ubezpieczenia chorobowego, z przerwą nie przekraczającą 30 dni, wynosi ponad 30 dni, przcownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy.
Ważne: od 1 stycznia 2003 r. wynagrodzenie chorobowe pracodawca płaci do 33 dni. Od 34 dnia płaci Zus - zasiłek chorobowy, od 91 dnia nieprzerwanego zwolnienia zasiłek chorobowy wynosi 100 %. Pracownik może chorować 180 dni, w czwartym m-cu choroby należy pracownikowi wydać wniosek do lekarze .itd. "temat rzeka .................."
Jeśli masz problem napisz może będę mogła Ci powóc i służyć radą.Temat: Zasady oblicznia zasiłku chorobowego....
Wiele z nas zastanawia się czy ZUS lub zakład pracy (jesli zatrudnia powyżej 20 pracowników) dobrze i uczciwie wylicza nam średnią i czy otrzymujemy zasiłek w odpowiedniej kwocie.

Zasady obliczania są takie:

Przyjmuje się średnią z 12 miesięcych poprzedających fakt zasitnienia choroby.
Do średniej wlicza się (kwoty brutto):
-wynagrodzenie podstawowe (jak w umowie o pracę)
-premie
-nagrody
-inne świadczenia

UWAGA!!!
W zależności jaki w danej firmie jest stosowany regulamin pracy, w tym regulamin wynagradzania, nie każda premia czy nagroda zostanie wliczona do średniej!!!
RADA!
Zanim przystapicie do wyjaśniania nieprawidłowości w wysokości zasiłku, poproście w kadrach lub szefa o regulamin wynagradzania pracowników. Powinno być napisane na jakiej zasadzie wypłacane zostają premie.

Żeby sprawdzic czy dostajemy odpowiednią ilośc pieniążków, to trzeba też wiedzieć jakie wysokości zarobków miesięcznie brutto pracodawca podał na druku Z3 do ZUSu (jeśli to ZUS ma płacić), lub jakie wartości przyjmuje do swoich obliczeń.

Od średniej odejmuje się wcześniejsze zasiłki chorobowe:
Jeśli pracownik chorował krócej niż pół miesiąca, czyli krócej niż połowa dni roboczych za dany miesiąc, do obliczen przyjmuje się kwotę, jaka została pracownikowi wypłacona i dzieli przez ilość dni przepracowanych (czyli minus dni choroby). Wychodzi średnia dzienna na dany miesiąc.

Jesli pracownik chorował dłużej niż połowa miesiąca, ten miesiąc liczy się jak 0 i nie wlicza do obliczania średniej.

Do średniej można doliczyć:
Jesli premie lub nagrody wg regulaminu zostają wliczone do średniej to dodaje się je w kwotach brutto, czyli za wynagrodzenie miesięczne przyjmuje się kwotę brutto, jaką faktycznie pracownik otrzymał za dany miesiąc.
Jeśli premie lub nagrody zgodnie z regulaminem nie zostają wliczone, to za wynagrodzenie za dany miesiąc przyjmuje się stawkę podstawową. Jedne premie np uznaniowe moga zostać wliczone, a np za osiągnięty wynik, nie wilczone, to zależy od regulaminu i sposobu wypłacania tych premii przez pracodawcę.

Co otrzymujemy:
na dany miesiąc otrzymujemy stawkę dzienną chorobowego, którą się uśrednia (mniejsze i większe stawki się uśrednia) i przy wypłacaniu zasiłku chorobowego stawka dzienna jest mnożona przez ilośc dni chorobowego.

Otrzymujemy kwotę zasiłku brutto, od której odejmujemy 18,71%. Po odjęciu otrzymujemy dochód pracownika (czyli zasiłek chorobowy), od któego należy jeszcze odjąć 19% podatku dochodowego. Otrzymana kwota jest kwotą netto do wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego.

Przykład:

Liczony jako 100% czyli dla ciężarówek:-)
Po uśrednieniu wyszło:

stawka dzienna - 50 zł brutto
czas choroby - 15 dni

kwota brutto - 750 zł - 18,71%=609,67
dochód - 609, 67 zł - podatek 19%=493,83
do wypłaty netto 493,83 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przykład II
Np dla osób, które mają stałe wynagrodzenie i nie ma wątpliwości w kwestii nagród i premii.

Wynagrodzenie miesięczne wynosiło zawsze 1500 brutto
czyli średnia miesięczna z 12 miesięcy wynosiła też 1500 brutto

od 1500 odejmujemy 18,71% (ZUS)
otrzymujemy kwotę od jakiej naliczana będzie średnia dzienna, czyli

1500 - 18,71% = 1219,35

tą kwotę dzielimy przez 30 dni (zawsze 30 ZUS przyjmuje średnio miesięcznie), czyli

1219,35 / 30 = 40,64 zł

czas choroby u ciężarówki - 25 dni

25 x 40,64 = 1016,12, co jest kwotą brutto zasiłku - odejmujemy zaliczke na podatek dochodowy 19%

1016,12 - 19% = 823,06 - ta kwota zostanie pracownicy wypłacona
------------------------------------------------------------------------------------------------

uff mam nadzieję, ze coś z tych moich wywodów zrozumiecie, starałam się jasno i klarownie opisać, jakbyście miały jakieś pytania to śmiało
mam nadzieję, że nie pomyliłam się w obliczeniach

Jeszcze jedna sprawa, czasem jak już jakiś czas trwa choroba, ZUS wypłaca zasiłek pełnymi miesiącami. Np z L4, które miałam od 29.12.2006 do 21.1.2007 doatałam razem całość, a z L4, które było od 22.1.2007 do 11.2.2007 dostałam na razie tylko za wszystkie dni stycznia, czyli od 22.1.2007 do 31.1.2007. Trzeba zwracac uwage na to co ZUS pisze na tych odcinkach, jest zawsze podany okres, za który wypłaca świadczenia.Temat: [Ciekawe] Wynagrodzenie za chorobowe bez premii
Postanowiłem utworzyc ten temat bo w mojej jednostce wielu pracowników cywilnych nie miało o tym zielonego pojęcia:
Czy słyszeliscie,że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat ktoś był na
długotrwałym zwolnieniu lekarskim i pozbawiony był premii, będzie
mógł odzyskać pieniądze.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 czerwca (sygn. SK 16/06) uznał, że gdy pracownik otrzymuje premię, od której firma płaci składki na ubezpieczenia społeczne, powinna
ona zostać uwzględniona w podstawie obliczenia zasiłku chorobowego przysługującego podczas zwolnienia lekarskiego. Pod warunkiem jednak, że taka premia nie była faktycznie wypłacana w czasie choroby pracownika. Przepisy o wliczaniu premii do podstawy zasiłku
chorobowego powodowały niejednokrotnie problemy orzecznicze. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego rozwiewa wątpliwości i wskazuje na prawidłową interpretację przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy chcą się upomnieć o wyrównanie wysokości tego świadczenia, muszą jednak pamiętać o trzyletnim okresie przedawnienia roszczeń. Stosowne świadczenie będzie należne pracownikowi lub byłemu pracownikowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości. Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą dochodzić wyrównania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy na drodze prawnej. Niestety samemu trzeba obliczyć kwotę. Jeżeli zwolnienie przekraczało 33 dni,
a pracodawca wypłacał wynagrodzenie chorobowe, swoich roszczeń należy dochodzić w ZUS, który musi obliczyć należną nam kwotę. Ubezpieczeni, którym zasiłek chorobowy jest aktualnie wypłacany i przysługiwał w dniu wejścia w życie wyroku TK, będą mieli ponownie
ustaloną podstawę wymiaru zasiłku za cały nieprzerwany okres bez konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie .

Dochodzenie należnych roszczeń dotyczy także zasiłków macierzyńskich. Na odzyskanie należnych pieniędzy mamy 3 lata.
Gdy zwolnienie pracownika przekraczało 33 dni, a pracodawca wypłacał wynagrodzenie chorobowe, jest podstawa do roszczeń przeciwko ZUS. Stanowi ją art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Trybunał uznał bowiem dotychczasową interpretację stosowaną przez ZUS za błędną, a to wydłuża okres przedawnienia tego typu roszczeń z sześciu miesięcy do trzech lat. Wystarczy, że pracownicy złożą wniosek do ZUS o wyrównanie zasiłku chorobowego z powodu pominięcia premii przy obliczaniu tego świadczenia. Takie postępowanie jest
znacznie prostsze, gdyż uprawniony nie musi sam obliczać świadczenia, jakiego dochodzi.

Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą na podstawie tego wyroku dochodzić wyrównania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy. Podstawę takiego roszczenia stanowią art. 94 i 291 kodeksu pracy. Powinni więc złożyć przeciwko firmie, w której są zatrudnieni, pozew o wypłatę wynagrodzenia. Pracownik musiałby jednak sam obliczyć kwotę obniżenia, co wydaje się dość trudne. Do podstawy zasiłku chorobowego bierze się bowiem wynagrodzenie z 12 miesięcy przed zachorowaniem i dzieli się je przez 12. Wynagrodzenie chorobowe
wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia wynosi 80 proc. uzyskanej w ten sposób kwoty.
Wydaje mi sie więc ,że świadczenia należne od pracodawcy będą jednak stosunkowo niskie (bo tylko za miesiąc), a złożenie pozwu może popsuć stosunki z firmą. Takie pozwy będą więc składały najczęściej osoby, które się z nią już rozstały i na tej podstawie mogą się
upomnieć o należne im pieniądze. Ale jeśli chorobowe przekraczało 33 dni, to po prostu musimy wystepować z pismem do ZUS i oni muszą zwrócić pieniądze po ponownym
przeliczeniu, nic na tym nie tracimy.

Do ZUS w ………………………….

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt SK 16/06)
z dnia 24 czerwca 2008 r. proszę o:
- skorygowanie wyliczenia zasiłku chorobowego,
- wypłatę różnicy pomiędzy kwotą uprzednio naliczoną a kwotą należną,
Moja prośba dotyczy zasiłków chorobowych wypłaconych w latach 2006-
2008. Wyrok Trybunału stanowi: Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615,z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 582),rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nieuwzględnia się wypłaconych pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym wyrokiem nie ma podstawy prawnej do nie uwzględniania w wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego premii uznaniowych wypłaconych mi w okresie, który brany jest pod uwagę przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego. Zgodnie z kodeksem pracy i ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (...) obowiązuje 3 letni okres przedawnienia.
Temat: Odprawa Pośmiertna dla pracownika
Witam,

cytuję z wydawnictwa Gofin (może znajdziesz odpowiedź):

Pracodawca nie zawsze musi wypłacać odprawę pośmiertną
Pracownikom wykupione zostały polisy na życie. Czy w tej sytuacji nadal spoczywa na nas obowiązek ewentualnej wypłaty odprawy pośmiertnej?
Nie, o ile odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu śmierci pracownika będzie równe lub wyższe od wspomnianej odprawy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie odpraw pośmiertnych reguluje art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2006 r. nr 133, poz. 935). Świadczenie to przysługuje w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania po jego ustaniu zasiłku chorobowego i jest wypłacane ze środków pracodawcy. Uprawnionymi do odprawy są:

małżonek,

inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, które określone są w art. 65-71 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 708).

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy (tzw. staż zakładowy), przy czym wlicza się do niego również okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła na podstawie art. 231 K.p. (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę), bądź przy zachowaniu ciągłości pracodawcy na innej podstawie prawnej. Odpowiada ona wielokrotności wynagrodzenia zmarłego i wynosi odpowiednio:
miesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

trzymiesięczne wynagrodzenie, o ile pracownik legitymował się co najmniej 10-letnim stażem,

sześciomiesięczne wynagrodzenie, przy co najmniej 15-letnim stażu pracy.

Obliczając wysokość odprawy stosujemy zasady obowiązujące podczas ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Stanowi tak § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292). Z kolei sposób liczenia ekwiwalentu określa rozporządzenie tego samego ministra z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz. U. nr 2, poz. 14; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2003 r. nr 230, poz. 2290).
Wyliczoną kwotę dzielimy w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli zaś uprawnionym jest tylko jedna osoba, przysługuje jej połowa odprawy.

Pracodawca może zwolnić się z obowiązku wypłacenia odpraw pośmiertnych, ubezpieczając pracowników na życie - tak jest w opisanej sytuacji. Zakres tego zwolnienia uzależniony jest od wysokości ewentualnego odszkodowania. Jeżeli będzie ono równe lub wyższe od odprawy, pracodawca nie musi jej wypłacać. Natomiast, jeśli odszkodowanie będzie niższe - pracodawca ma obowiązek wypłacenia rodzinie zmarłego kwoty stanowiącej różnicę między tymi dwoma świadczeniami.
Przykład:
Pracodawca wykupił pracownikom polisy na życie. Z ogólnych warunków ubezpieczenia wynika, że w razie śmierci pracownika uprawnionym członkom rodziny zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie 6.500 zł.

Aktualnie zmarł jeden z zatrudnionych, którego staż zakładowy wynosił 12 lat. Pracownik ten otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł oraz dodatek stażowy w kwocie 240 zł. Wysokość odprawy pośmiertnej wynosi więc 6.720 zł (2.240 zł x 3 miesiące).

Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest wypłacić tylko kwotę 220 zł, czyli różnicę między "pełną" odprawą pośmiertną, a odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia na życie.

Natomiast nie będzie musiał nic płacić, jeśli do odprawy uprawniona jest tylko jedna osoba. W takim bowiem przypadku wysokość odszkodowania przekracza kwotę należnej odprawy (6.720 zł : 2 = 3.360 zł).Temat: składniki zmienne i stałe
W celu obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy od składników zmiennych, jakim jest dodatek nocny, należy utworzyć podstawę wymiaru, tj. okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym pracownik rozpoczął urlop wypoczynkowy.

Przykład:
Urlop wypoczynkowy został udzielony w okresie 23 - 27 czerwca 2008r. Pracownik w okresie udzielonego urlopu pracowałby np. 40 godzin. Oznacza to, że podstawa powinna pochodzić z okresu: od 1 marca do 31 maja 2008r.

Należy następnie sprawdzić, czy w podstawie do urlopu, czyli okresie owych 3 miesięcy, wypłacony został dodatek nocny. Jeżeli nie, to żadna średnia za urlop nie będzie wypłacona. Pracownik otrzyma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, w takiej wysokości jakie by dostał gdyby pracował cały miesiąc czerwiec 2008r.
Jeżeli jednak dodatki te były wypłacone, to należy je przyjąć do podstawy w kwocie wypłaconej "w" okresie 3 miesięcy. Ważne jest to, że do podstawy przyjmuje się dodatek nocny w kwocie wypłaconej w marcu, kwietniu i maju 2008r., a nie w kwocie wypłaconej za te miesiące, tak jak postępuje się przy liczeniu zasiłków lub wynagrodzenia chorobowego. Po prostu nie można ich dopasowywać do poszczególnych miesięcy, jak to jest przy świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Do podstawy przyjmuje się dodatek nocny wypłacony w okresie od 1 marca do 31 maja 2008r.

Następnie należy podzielić te pieniądze nie przez liczbę godzin przepracowanych w nocy, ale przez liczbę wszystkich godzin przepracowanych w miesiącach, z których ten dodatek został przyjęty do podstawy.

Przykład:
Jeżeli w okresie 1 marca - 31 maja 2008r. pracownik przepracował 80 godzin w nocy, a łączna liczba godzin pracy w tym okresie wynosiła 496, to należy pieniądze za pracę w porze nocnej podzielić przez 496 godzin.
Obliczona stawkę godzinową należy pomnożyć przez 40 godzin, jakie pracownik by przepracował w naszym przykładzie, w czasie udzielonego urlopu wypoczynkowego.

Należy zauważyć, że jeżeli w okresie z którego jest ustalana podstawa wymiaru urlopu pracownik nie przepracował pewnej liczby godzin np. z powodu choroby lub urlopu, to dzielnik znacznie się zmniejszy, ale w dalszym ciągu będą to godziny faktycznie przepracowane, np.264.

Mnożąc obliczoną stawkę godzinową urlopową, nie ma znaczenia ile godzin pracownik pracowałby w nocy w okresie udzielonego urlopu wypoczynkowego. Nawet jeżeli nie miał planowanej pracy w nocy w okresie udzielonego urlopu, to i tak należy stawkę godzinową pomnożyć przez wszystkie godziny urlopu wypoczynkowego.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy dodatek nocny jest wypłacany za dany miesiąc pod koniec danego miesiąca, to liczba godzin przez które będzie on dzielony, to godziny przepracowane w marcu, kwietniu i maju 2008r. Jeżeli jednak jest on wypłacany na początku następnego miesiąca, to w przykładzie należy podzielić go przez godziny przepracowane w lutym, marcu i kwietniu 2008r. Po prostu: dzielnik należy dopasować do pieniędzy.

Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak to będę zadowolony
Pozdrawiam: lexTemat: Czy slyszales o dochodach pasywnych?
Niemal kazdy z nas wie, jak zainwestowac pieniadze. Niemal kazdy z nas wie,
ze inwestowanie pieniedzy wiaze sie z ryzykiem finansowym - boi sie, ze
straci pieniadze.
Wiekszosc z nas chodzi na 8-10-12-14-16 godzin do pracy, na etat. Zarabia
tam kwoty x na miesiac, co mozna przeliczyc jako z/na godzine lub m/na
dzien. temn ostatni wspolczynnik stosowany jest do obliczenia tzw. zasilku
chorobowego. Bierze sie srednia x, oblicza m, mnozy przez ilosc dni,
nastepnie obniza o stosowny przewidziany prawem procent, od reszty odlicza
sie (tak jak od x) podatek dochodowy i zostaje nam zasilek.
Oznacza to, ze mamy dochod liniowy. Tak dziala umowa o prace.
Niedawno przeczytalem o tym, ze ktos zmienia umowe o prace na taki uklad z
pracodawca, w ktorym on jest 'firma". Dostaje wtedy wieksze x (bo pracodawca
nie musi odprowadzc do ZUS kwoty alfa*x (gdzie alfa 0 0 i alfa < (jeszcze)
od 1... alfa wynosi mniej wiecej 0.5, wiec jesli na reke dostajesz 1000
zlotych/mies to kosztujesz 1500zl.. ). W tej formie, mozna sie z Toba, jako
pracownikiem, podzielic tym, co inaczej przeszlo by do ZUS. Super. Ale
popatrzmy od drugiej strony. Nie masz umowy o prace. Zatem, nie przysluguja
ci swiadczenia chorobowe. jezeli chorujesz dluzej, niz miesiac, kto zaplaci?
Do ZUS musisz odprowadzac ok. 500 zlotych na miesiac. Chyba, ze jestes
studentem i masz stypendium. Albo gdzies tam minimu 1/2 etatu.
Samozatrodnienie jest wiec ekonomicznie uzasadnione wtedy, gdy otrzymywana
od pracodawcy kwota znacznie przekracza obcioazenie ZUS oraz / lub jezeli
umowa nie ogranicza Ciebie do swiadczenia uslug wylacznie pracodawcy. Bo
wtedy mozesz sobie zarabiac, swiadczac te same uslugi innym. Natomiast,
jezeli jestes WYLACZNYM przydstawicielem handlowym, samozatrudnionym w
jednej firmie, ktora monopolizuje twoj czas a nie daje ci wystarczajacego
zabezpieczenia odnosnie ZUS - nie zgadzaj sie na taka forme pracy. Pamietaj
tez, ze zatrudnienie w formie dzialalnosci gospodarczej stawia cie poz
nawiasem kredytobiorcow. Od pracownika bank wymaga tylko swistka
zaswiadczenia o zarobkach. Prowadzacy dzialalnosc musi udowodnic bankowi, ze
ten kredyt mu nie jest potrzebny, dopiero wtedy go dostanie...
Czy zatem samozatrudnienie jest biznesem?
Nie. Gdyż wystarczy, abys chorowal 2 miesiace i nie masz klientow.. Twoj
byly pracodawca zleci prace komus innemu - Twojemu konkurentowi..
Biznes, to taki sposob zarabiania pieniedzy, ktory dziala nawet wtedy, gdy
Ciebie tam nie ma. Oznacza to konieczność kupowania czasu innych ludzi. Są
tylko dwa sposoby kupowania czasu od innych ludzi:
1. Sposob pierwszy - muszisz zainwestowac wiele pieniedzy, duzy kapital, co
wiaze sie z wielkim ryzykiem finansowym. Potrzebna jest ci wiara w twoj
sukces i praca, wytrwala praca nad budowaniem marki i przekonywaniem
klientow, ze z Toba bedzie im lepiej niz z konkurencja. Potrzebny jest ci
wiec takze czas. A takze ludzi, u ktorych kupisz czas po cenie detalicznej -
zaplacisz za kazda godzine stawke z/na godzine, swidczenia socjalne, ZUS,
podatki i wiele, wiele innych rzeczy - bez zadnej gwarancji, ze sie uda i ze
biznes wyjdzie (mam przyklad Bausparkasse z Niemiec, ktora na polskim rynku
nie wystartowala, bo nie dostala jednego, ostatniego papierka, zatrudniono w
Polsce ok. 1000 osob, wdrozono przed otwarciem firmy drogi system
komputerowy ze sprzetem i siecia - i... brak papierka spowodowal koniecznosc
zamkniecia firmy. Sprzet udalo sie sprzedac, system tez, ale koszty
wdrozenia nie - nabywca mial inny profil dzialania i wiekszosc zadan
konfiguracyjnych trzeba bylo zaczynac od zera..). Dlatego tradycyjni
przedsiebiorcy, zwlaszcza "na dorobku" cierpia na chorobe wiencowa jako na
chorobe zawodowa..
Mozna ten temat ciagnac w nieskonczonosc.
Tak rozumiany biznes daje czesciowo dochody pasywne - nie musisz byc przez
caly czas, musisz jednak pilnowac swoich spraw oraz tego, czy placeni za
godzine pracownicy wypelniaja swoje obowiazki i produkuja dochod dla ciebie.
jest jednak jeszcze
2. Spsob drugi. Tu musisz zainwestowac swoj czas w innych ludzi, pomagajac
im budowac ich biznesy. W przeciwienstwie do poprzedniego sposobu, nie ma tu
ryzyka finansowego. Kazda osoba w twojej firmie jest twoim
wspolpracownikiem, a nie pracownikiem. Oznacza to, ze nie muszisz od niej
niczego wymagac, wspolpracuje bowiem z Toba dlatego, ze widzi w tym korzysci
dla siebie. Sposob drugi polega zatem na tworzeniu zespolow ludzikich, firm,
opartych nie na zarzadzaniu, ale na przewodzeniu ludziom. Co wiecej - idee i
pomysly z tego sposobu gospodarowania znajduja coraz wiecej uznania wsrod
ludzi z kregu korporacyjnego (p. sposob1).
Dobry zespol ludzi pracujacy razem w ten sposob, ze kazdy, realizujac wlasne
cele, realizuje jeszcze cele organizacji - wart jest miliony. Jezeli
stworzony jest z niezaleznych partnerow, to nie sa z jego utrzymaniem
zwiazane koszty - i wtedy wart jest miliardy dolarow.

Taki zespol moze generowac dochody rownowazne wlozeniu 800.000 zlotych na
konto przy stopie procentowej 15% rocznie - czyli okolo 8.000 zl/miesiecznie
i wiecej.

zazwyczaj zle.

Jak stworzyc dobry i skuteczny zespol ludzi? Coz, tu potrzeba nauczyc sie od
praktykow, ktorzy zbudowali dobrze... Tego nie pokaze zaden e-mail czy
telewizja. jezeli ktos z tu obecnych chcialby posiadac taka grupe
niezaleznych przedsiebiorcow pracujacych razem - prosze o email z podaniem
nazwiska, imienia, miasta, oraz telefonu kontaktowego - ale tylko na adres
prywatny, nie na grupe.
Ale uprzedzam. Nie akceptuje odpowiedzi "nie mam czasu"/ Przysylajac mi te
dane, jednoczesnie oswiadczas, ze przez 5 miesiecy bedziemy wspolpracowac,
scisle wedlug wytycznych budowy. Jezeli to nie zadziala - njie bedziesz miec
start (wszk nie inwestujesz tu kapitalu - pamietasz?). A jesli zadziala, i
jesli naprawde zacznie ci to przynosic 8.000 na miesiac i wiecej, w dodatku
juz sam nie bedziessz sie musial o to tak starac? Jak sadzisz? Warto? Moj

Pozdrowienia
Wladyslaw
Strona 1 z 2 • Znaleźliśmy 83 postów • 1, 2